Privacybeleid

  • Laatst bijgewerkt op 06-apr-2022
  • Datum inwerkingtreding 06-apr-2022

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van SL PRODUCTS BV, Minderhoutsestraat 123A, Beukendreef 2e 2323 Wortel, België, email: info@slproducts.be, telefoon: 0473 58 72 45 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website ( goldenpondproducts.be ) gebruikt. (de “Service”). Door de toegang tot of het gebruik van de Dienst, stemt u in met het verzamelen, het gebruik en de onthulling van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Indien u hiermee niet instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te openen of te gebruiken.

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen zonder u daarvan vooraf in kennis te stellen en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst bekendmaken. Het herziene Beleid zal 180 dagen van kracht zijn vanaf het moment dat het herziene Beleid op de Dienst is geplaatst en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd zal uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid betekenen. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te controleren.

HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN:

Wij zullen de informatie die wij over u verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Marketing/ Promotie
  • Verzamelen van klantenfeedback

Als wij uw informatie voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen wij u om toestemming vragen en zullen wij uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan nog alleen voor het doel/de doelen waarvoor u toestemming geeft, tenzij wij wettelijk verplicht zijn anders te handelen.

UW RECHTEN:

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u het recht hebben om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en deze te corrigeren of te wissen of een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken, ons te vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, eventuele toestemming die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken in te trekken, een recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en dergelijke andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@slproducts.be. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Indien u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of de toestemming intrekt om deze informatie voor de vereiste doeleinden te verwerken, kan het zijn dat u geen toegang hebt tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw informatie werd gevraagd.

COOKIES ETC.

Voor meer informatie over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

VEILIGHEID:

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en wij zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder ons beheer te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij de veiligheid van de informatie die u aan ons doorgeeft niet garanderen of waarborgen en doet u dit op eigen risico.

GRIEF / FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING:

Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar onze Grievance Officer bij SL PRODUCTS BV, Beukendreef 2e 2323 Wortel, e-mail: info@slproducts.be. Wij zullen uw bezorgdheid behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Privacybeleid gegenereerd met CookieYes.

Scroll naar boven