Waterbehandeling

In het Golden Pond gamma zitten alle producten die nodig zijn om de optimale kwaliteit van het vijverwater en planten kunnen garanderen.

GOLDEN ALGAE
IDEAAL GEHOMOLOGEERD ECO MIDDEL TEGEN DRAADALGEN
TEGEN DRAADALGEN
TOELATINGSNR:13117B onder verordening (EU) nr. 528/2012

Draadalgen kunnen zich explosief ontwikkelen en planten overwoekeren. Golden Algae bevat enzymen en bacteriën die de voeding van draadalgen wegnemen.

Ideaal in combinatie met GOLDEN STABLE

500 ml – 1000 ml – 2500 ml – 5000 ml

GOLDEN STABLE
VOOR EEN GLASHELDERE VIJVER

Bindt zelfs de kleinere vuildeeltjes. Ammonia wordt geabsorbeerd en organisch materiaal afgebroken. Vijver komt in balans, planten ontwikkelen zich optimaal, slijmhuid van de vissen verbetert en vijverwater wordt glashelder.

Ideaal als ondersteuning bij GOLDEN ALGAE.

500 ml – 1000 ml – 2500 ml – 5000 ml

GH PLUS
MINERALEN VOOR PLANT EN DIER

De totale hardheid (GH) geeft aan hoeveel opgeloste mineralen in het vijverwater aanwezig zijn. Planten vissen en ander vijverleven hebben deze mineralen nodig om te kunnen overleven. De GH daalt ten gevolge van opname van mineralen door vissen en planten en onder invloed van regenwater. GH PLUS brengt de mineralen snel omhoog. De ideale waarde ligt tussen 8° en 12°. Test regelmatig om een te lage hardheid te voorkomen.

500 ml – 1000 ml – 2500 ml – 5000 ml

KH PLUS
VOOR STABIELE KH+
WAARDE

KH PLUS verhoogt de hardheid (KH) van het vijverwater en stabiliseert hierdoor de PH. Ideale KH-waarde (tussen 6° en 10°) bevordert de plantengroei. Bij een te lage KH-waarde is het water onvoldoende gebufferd waardoor de PH snel kan veranderen hetgeen zeer schadelijk is voor uw vissen

500 ml – 1000 ml – 2500 ml – 5000 ml

PH MIN
VERLAAGT DE ZUURTEGRAAD VAN VIJVERWATER

De ideale PH-waarde ligt tussen 6,50 en 8,00. Indien deze te hoog is dient het stapsgewijs te worden verlaagd. Een hoge PH-waarde kan giftig zijn. Bij een lage KH-waarde kan de PH snel zakken. Regelmatig controleren voorkomt problemen.

500 ml – 1000 ml – 2500 ml – 10L

GOLDEN SLUDGE DRY
BACTERIECULTUUR VOOR DE FILTER- EN BODEMSLIB

Bevat gevriesdroogde enzymen die in contact met water heterotrofe bacteriën vormen. Deze zijn essentieel bij het opstarten van nieuwe en of gereinigde filters. Deze reinigende bacteriën gebruiken organisch afval als voeding waardoor het slib dat zich op de bodem heeft verzameld snel wordt afgebroken.

500 ml – 1000 ml

GOLDEN PSB
FOTO SYNTHETISCHE BACTERIËN.

Verteren grote hoeveelheid organisch materiaal waardoor de waterkwaliteit merkelijk verbetert. Door opname van licht gaan deze caroteen en astaxanthine aanmaken welke rijk zijn aan anti-oxydanten, provitamine A, aminozuren en zo een heilzame werking hebben op zowel vijvermilieu, groei, gezondheid en kleur van de vissen. Ook mengbaar met voer.

1000 ml – 2500 ml

GOLDEN BACTA CULTURE
BACTERIECULTUUR SPECIAAL VOOR DE VIJVER SAMENGESTELD

Bevat zeer hoge concentratie (1ml = 1 miljard organismen) levende nitrificerende bacteriën die de opstartprocedure van nieuwe en of gereinigde filters verbeteren. Het door de vissen geproduceerde (giftige) ammonia wordt in de filter door deze bacteriën omgezet eerst naar eveneens giftige nitriet en dan naar onschadelijke nitraat. Zonder deze bacteriën zouden vissen ziek worden en sterven.

500 ml – 1000 ml – 2500 ml

GOLDEN FERTIBLOCKS

Golden Fertiblocks biedt langdurig en voldoende voedsel aan de planten in de vijver. De fertiblocks verzekeren voldoende voeding voor de planten gedurende een 6 tot 8 maanden.

250 ml = 25st

GOLDEN SAFETY

Golden Safety elimineert giftige stoffen zoals chloor en zware metalen uit leiding water. Bovendien heeft Golden Safety een verhelderende werking op het water en helpt schuimvorming tegen te gaan.

1000 ml -2500 ml

GOLDEN FILTER START

Golden filter Start bevat hoge concentratie gevriesdroogde nitrificerende bacteriën op een drager van dextrose waardoor de bacteriën sneller ontwikkelen en vermenigvuldigen. Ideale opstart voor nieuwe vijvers en een voorjaarsopstart.

250 ml – 1000 ml

GOLDEN PLANTS

Door de naar voedingsbehoefte afgestemde samenstelling kunnen voedingsstoffen door zowel de bladeren als de wortels van de planten opgenomen worden. Door een gezonde plantengroei zullen algen weinig kans krijgen om zich te ontwikkelen.

1L

GOLDEN CLEAR

Door het gebruik van Golden Clear is na enkele uren het water weer helder. De samengeklonterde delen drijven aan de oppervlakte, zinken naar de bodem of komen in de filter terecht.

1L

MINERAL PLUS

Mineral Plus is speciaal ontworpen voor grote natuurlijke vijvers. De aanwezige bacteriën werken in op de bodem en reduceren de sliblaag. Bovendien heeft het een positieve invloed op de waterkwaliteit.

17L

Interesse?

Laat u adviseren door onze specialisten.

Scroll naar boven